Dự án: Quán trà sữa TocoToco
Sản phẩm sử dụng: sơn bê tông DDM
Địa điểm: Thái Hà – Hà Nội