Dự án: cửa hàng thời trang
Sản phẩm sử dụng: Sơn gỉ sét và sơn bê tông DDM
Địa điểm: Hải Phòng