Dự án: Sân Golf Xuân Thành – Hà Tĩnh
Sản phẩm sử dụng: Sơn đá hạt tự nhiên và sơn gỉ sét DDm