Dự án: Công trình Ninh Hiệp – Bắc Ninh
Sản phẩm sử dụng: Sơn đá hạt tự nhiên DDM
Thiết kế: Đại Tân
Địa điểm: Ninh Hiệp – Bắc Ninh