Dự án: Công trình Linh Lang – Thiết kế AHL
Sản phẩm sử dụng: Sơn đá hạt tự nhiên DDM
Địa điểm: 86 Linh Lang – Ba Đình – Hà Nội