Sản phẩm sử dụng: Sơn đá hạt tự nhiên DDM
Địa điểm: Quy Nhơn – Bình Định