Dự án: Nhà hàng Gather

Sản phẩm sử dụng: Sơn đá hạt tự nhiên kết hợp sơn bê tông và sơn gỉ sét DDM

Địa điểm: Hạ Hồi – Ba Đình – Hà Nội

Dự án: Nhà hàng Gather Sản phẩm sử dụng: Sơn đá hạt tự nhiên kết hợp sơn bê tông và sơn gỉ sét DDM Địa điểm: Hạ Hồi – Ba Đình – Hà Nội